Bötelslägret

Bötelsforsen är en fors med ett litet vattenfall. Det finns flera djupa "gropar" både uppströms och nedströms om det mest strida partiet. Här är fina ståndplatser där det ofta står grov fisk.

Här vid Bötelsforsen kan Du bo i någon av de två stugor som ligger på den östra sidan av älven. Stugorna ligger bland resliga furor. På lagom avstånd från varandra, så att Du inte störs av dina grannar, men inte heller behöver känna dig ensam. Från stugorna ned till forsen är det bara cirka 100 meter. Du kan sitta på altanen och lyssna till forsens brus.